500 plus dla dzieci w rodzinach biologicznych i zastępczych

W kwietniu został uruchomiony program „Rodzina 500 plus”, dzięki któremu rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a te, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi) - również na pierwsze.

Szukamy rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Opieka rodziców zastępczych powinna być jak najbardziej efektywna i jak najkrótsza, by umożliwić powrót dziecka do jego rodziny biologicznej.

Mieszkania chronione (+ regulamin)

Mieszkanie chronione to forma pomocy społecznej, polegająca na zapewnieniu warunków mieszkaniowych usamodzielnianym wychowankom, którzy z różnych względów nie mają możliwości zamieszkania w domu rodzinnym. Warunkiem skierowania do mieszkania chronionego jest osiedlenie się na terenie Powiatu Polickiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach dysponuje dwoma mieszkaniami chronionymi znajdującymi się:

  • w Policach - 3 miejsca,
  • w Tanowie - 4 miejsca.

Organizacje pozarządowe

 

Wykaz organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem dziecka i rodziny w powiecie polickim:

Nasz adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

ul. Szkolna 2
72 – 010 Police

NIP: 851-25-57-218
REGON: 811781372

Całodobowa interwencja kryzysowa

Tel: 603 083 020

Tel: 603 083 020

Znajdź nas na

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.