O nas

Jako osoby prywatne oraz jako pracownicy instytucji pytani jesteśmy często o zakres naszego działania. Równie często myleni jesteśmy z innymi instytucjami udzielającymi pomocy, dlatego postaramy się krótko wyjaśnić, co leży w zakresie naszych obowiązków, aby pomaganie stało się łatwiejsze.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Zajmujemy się ogólnie rzecz biorąc POMOCĄ, którą podzielono na:
 • osoby niepełnosprawne,
 • opiekę nad dzieckiem i rodziną,
 • interwencję kryzysową,
 • poradnictwo specjalistyczne.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osoby zgłaszające się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mogą otrzymać szeroki zakres informacji na temat pomocy i wsparcia skierowanego do osób niepełnosprawnych m.in.

 • aktualnych wydarzeń mogących zainteresować osoby niepełnosprawne,
 • projektów i programów realizowanych i adresowanych do osób niepełnosprawnych,
 • zasad i form finansowania wsparcia dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON,
 • ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, zadzwoń lub przyjdź i dowiedz się jak złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, a także aby zapytać o inne formy wsparcia i pomocy.

Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Szkolna 2
72 – 010 Police
tel./fax: (91) 317 02 28, (91) 42 40 700 (wew. 106)
tel. kom. 603 083 858

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: dzień pracy wewnętrznej - zapraszamy od poniedziałku do czwartku.

DZIECKO I RODZINA

Pomoc dziecku i rodzinie to bardzo skomplikowany proces. Niektóre rodziny ze względu na trudną sytuację własną (uzależnienia, przemoc, popełnianie przestępstw itp.) tracą swoje dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, placówek opiekuńczych lub pogotowia rodzinnego. Proces ten jest zupełnie odwracalny, choć niesie za sobą ogromne wyrzeczenia rodziców.

Każde dziecko do osiągnięcia pełnoletności wymaga od swoich opiekunów ciepła i opieki, dlatego wciąż poszukujemy ludzi, którzy w zastępstwie mogliby taką opiekę pełnić. Sprawdź, co musisz zrobić, aby zostać rodziną zastępczą.

Dział Wsparcia i Świadczeń Pieczy Zastępczej

ul. Szkolna 2
72 – 010 Police
Tel./fax: (91) 317 02 28, (91) 42 40 700 (wew. 108, 109, 110, 205, 206)
Tel. kom. 665 005 140

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 – 15:00

Placówka opiekuńczo- wychowawcza Dom Dziecka w Policach

ul. Kresowa 26
72-010 Police
telefon (91) 317 67 37

Placówka opiekuńczo- wychowawcza Dom Dziecka w Tanowie

ul. Szczecińska 2
72-004 Tanowo
(91)  424 19 90

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Kiedy czujesz, że Twoja sytuacja jest kryzysowa, kiedy nie możesz sobie poradzić z własnym problemem, zgłoś się do INTERWENCJI, gdzie fachowa pomoc sprawi, że poczujesz się lepiej.
Oferujemy przede wszystkim szczerą rozmowę, porady prawnika, psychologa i pracowników socjalnych.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE:

Poradnictwo, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

ul. Szkolna 2
72 – 010 Police
tel./fax: (91) 317 02 28, (91) 42 40 700 (wew. 101, 102, 103, 104)
CAŁODOBOWY TELEFON INTERWENCJI KRYZYSOWEJ +48 603 08 30 20
e-mail: interwencja@pcpr.police.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek: 7:30 - 18:00
Środa: 7:30 - 18:00
Czwartek: 7:30 - 18:00
Piątek: 7:30 – 15:00

PRACOWNICY PCPR

Satysfakcję czerpiemy z udzielanej pomocy, a nasze doświadczenie opieramy z trafnych interwencji i specjalistycznych szkoleń, na które często uczęszczamy. Staramy się być czujni i pomocni tam, gdzie sytuacja tego wymaga a nasze obowiązki określane są przez kilka ustaw, między innymi:

 • ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,
 • ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku,
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku.