• poniedziałek, 04 wrzesień 2023

  GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zaprasza na spotkania Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą…

 • poniedziałek, 02 styczeń 2023

  GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zaprasza na spotkania Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą…

 • środa, 17 listopad 2021

  Poradnictwo Specjalistyczne i Interwencja Kryzysowa

  Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach…

 • wtorek, 15 październik 2019

  Bezpłatna pomoc psychologiczna i terapeutyczna

  Z bezpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej można skorzystać po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie: (91) 317 02 28, (91) 42…

 • niedziela, 16 sierpień 2015

  ASYSTOWANIE - Aspirant Pracy Socjalnej

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w 2009r. wprowadziło do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej wsparcie w postaci…

 • środa, 22 maj 2013

  Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej

  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH ZAPRASZA NA SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ…

 • piątek, 16 grudzień 2011

  Kontakt

  DZIAŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ul. Szkolna 2 72 – 010 Police tel./fax: (91) 317 02 28, (91) 42 40…

 • piątek, 16 grudzień 2011

  Wzory pism procesowych

  Wnioski do pobrania

 • piątek, 16 grudzień 2011

  Dom Samotnej Matki

  Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach…

 • piątek, 16 grudzień 2011

  Program korekcyjno-edukacyjny

  Podstawowym celem działań korekcyjno-edukacyjnych jest strategia ukierunkowana na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a także zwiększenie…

 • piątek, 16 grudzień 2011

  Poradnictwo specjalistyczne

  Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez…

 • piątek, 16 grudzień 2011

  Zakres działania

  prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego, prowadzenie bezpośrednich interwencji kryzysowych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w przy ul. Szkolnej…

 • piątek, 16 grudzień 2011

  Interwencja kryzysowa

  Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest…