Umieszczanie małoletniego w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Umieszczanie małoletniego w instytucjonalnej pieczy zastępczej

  1. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1-2, art. 35 ust. 1, art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 292, poz. 1720 z późn. zm.).

  2. Opis działania: Umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastępczej następuje: gdy sąd wyda orzeczenie; w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną; na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.). Przed umieszczeniem dziecka w placówce wydawane jest skierowanie z wyjątkiem art. 103 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), gdzie placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego przyjmuje bez skierowania.

  3. Termin załatwienia sprawy: Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu następuje umieszczenie małoletniego w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W przypadku braku miejsc w placówkach prowadzonych przez Powiat Policki następuje poszukiwanie miejsca w placówce na terenie innego powiatu. Przed wydaniem skierowania do placówki zasięga się opinii dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, w której ma być umieszczony. W przypadku orzeczenia sądu mówiącym o umieszczeniu małoletniego w trybie nagłym, zabezpieczenia bądź interwencyjnym umieszczenie następuje możliwie szybko i najczęściej trwa nie dłużej niż jeden dzień roboczy.

  4. Tryb odwoławczy: nie dotyczy.

  5. Opłaty za załatwienie sprawy: nie dotyczy.

Nasz adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

ul. Szkolna 2
72 – 010 Police

NIP: 851-25-57-218
REGON: 811781372

Całodobowa interwencja kryzysowa

Tel: 603 083 020

Tel: 603 083 020

Znajdź nas na

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.