Karnawałowe zajęcia dla uczestników Przystanku Police

W miniony piątek w hotelu Dobosz odbyły się zajęcia aktywizacyjno-integracyjne o tematyce karnawału, w których wzięli uczestnicy Projektu Przystanek Police. Każdy z nich miał na sobie karnawałowy strój i nie zabrakło atrakcji – były zabawy dla dzieci, był też iluzjonista, a na koniec – dyskoteka. Każdy uczestnik otrzymał również świąteczną paczkę.

Zajęcia dla uczestników Przystanku Police

Zajęcia dla uczestników Przystanku Police

***

Projekt "Przystanek Police" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie Społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Kolejne zajęcia w ramach projektu Rodzina Razem się Trzyma

21 stycznia 2023 roku odbyły się kolejne zajęcia dla uczestników projektu „Rodzina Razem się Trzyma”. Tym razem były to zajęcia dotyczące organizacji czasu wolnego dzieciom w różnym wieku, jak i całej rodzinie. Podczas zajęć rodzice wspólnie z dziećmi mieli możliwość zdobycia wiedzy, jak zachęcić dzieci do spędzania wspólnie czasu i poznać ciekawe zabawy. Rodziny uczestniczyły w ćwiczeniach koordynacyjno-ruchowych, rodzinnej ścieżce sensorycznej oraz wykorzystywali swoją wyobraźnię i kreatywność w zabawach sensoplastycznych. Dla młodszych dzieci była zapewniona opieka animatora. 

Zajęcia są zrealizowane w ramach Projektu „Rodzina razem się Trzyma” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Nr Projektu RPZP.07.06.00-32-K023/20.

Zajęcia z rodzinami

Zajęcia z rodzinami

 

 

Zajęcia grupowe w projekcie „Rodzina Razem się Trzyma”

W sobotę, 28.01.2023 roku, rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w zajęciach na temat organizacji czasu wolnego dzieciom w różnym wieku, jak i całej rodzinie z projektu "Rodzina Razem się Trzyma”. Zajęcia odbyły się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach - było aktywnie i kreatywnie.

Zajęcia na temat organizacji czasu wolnego

Zajęcia na temat organizacji czasu wolnego

Zajęcia na temat organizacji czasu wolnego

----------------------

Zajęcia są zrealizowane w ramach Projektu „Rodzina razem się Trzyma” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Nr Projektu RPZP.07.06.00-32-K023/20.

Nasz adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

ul. Szkolna 2
72 – 010 Police

NIP: 851-25-57-218
REGON: 811781372

Całodobowa interwencja kryzysowa

Tel: 603 083 020

Tel: 603 083 020

Znajdź nas na

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.