Aktualizacja harmonogramu udzielania wsparcia (RRST)

Aktualizacja Harmonogramu udzielania wsparcia dla uczestników projektu z dnia 07.12.2022 roku:

https://www.pcpr.police.pl/druki/projekty-realizowane/rodzina-razem-sie-trzyma/1105-aktualizacja-harmonogramu-rrst/file