Karnawałowe zajęcia dla uczestników Przystanku Police

W miniony piątek w hotelu Dobosz odbyły się zajęcia aktywizacyjno-integracyjne o tematyce karnawału, w których wzięli uczestnicy Projektu Przystanek Police. Każdy z nich miał na sobie karnawałowy strój i nie zabrakło atrakcji – były zabawy dla dzieci, był też iluzjonista, a na koniec – dyskoteka. Każdy uczestnik otrzymał również świąteczną paczkę.

Zajęcia dla uczestników Przystanku Police

Zajęcia dla uczestników Przystanku Police

***

Projekt "Przystanek Police" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie Społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.