Zajęcia grupowe w projekcie „Rodzina Razem się Trzyma”

W sobotę, 28.01.2023 roku, rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w zajęciach na temat organizacji czasu wolnego dzieciom w różnym wieku, jak i całej rodzinie z projektu "Rodzina Razem się Trzyma”. Zajęcia odbyły się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach - było aktywnie i kreatywnie.

Zajęcia na temat organizacji czasu wolnego

Zajęcia na temat organizacji czasu wolnego

Zajęcia na temat organizacji czasu wolnego

----------------------

Zajęcia są zrealizowane w ramach Projektu „Rodzina razem się Trzyma” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Nr Projektu RPZP.07.06.00-32-K023/20.