Kolejne zajęcia w ramach projektu Rodzina Razem się Trzyma

21 stycznia 2023 roku odbyły się kolejne zajęcia dla uczestników projektu „Rodzina Razem się Trzyma”. Tym razem były to zajęcia dotyczące organizacji czasu wolnego dzieciom w różnym wieku, jak i całej rodzinie. Podczas zajęć rodzice wspólnie z dziećmi mieli możliwość zdobycia wiedzy, jak zachęcić dzieci do spędzania wspólnie czasu i poznać ciekawe zabawy. Rodziny uczestniczyły w ćwiczeniach koordynacyjno-ruchowych, rodzinnej ścieżce sensorycznej oraz wykorzystywali swoją wyobraźnię i kreatywność w zabawach sensoplastycznych. Dla młodszych dzieci była zapewniona opieka animatora. 

Zajęcia są zrealizowane w ramach Projektu „Rodzina razem się Trzyma” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Nr Projektu RPZP.07.06.00-32-K023/20.

Zajęcia z rodzinami

Zajęcia z rodzinami