Aktualizacja harmonogramu zajęć grupowych z projektu "Rodzina Razem się Trzyma"