Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie.

Grupa wsparcia to grupa wzajemnej pomocy – spotykają się tutaj osoby znajdujące się w podobnej sytuacji, mające podobne doświadczenia, przeżywające podobne emocje. Jedni dopiero zaczynają nazywać przemocą to, co ich spotyka, inni są w trakcie procesu radzenia sobie, a jeszcze inni już wyzwolili się z roli ofiary przemocy w rodzinie.

Uczestnicy grupy wsparcia dzielą się swoimi przeżyciami i uczuciami, mówią o swoich przekonaniach, wątpliwościach – bez obawy przed krytyczną oceną lub radami. Jeśli nie są jeszcze gotowi mówić o sobie, po prostu są – słuchają innych, czerpiąc z ich doświadczeń.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i bezpłatne. Można dołączyć do grupy w dowolnym momencie.

W grupie wsparcia obowiązuje zasada dyskrecji.