GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zaprasza na spotkania Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie. Spotkania przeznaczone są dla wszystkich osób dorosłych z Powiatu Polickiego, które czują, że doznają jakiejkolwiek formy przemocy w rodzinie (psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej).

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne, do grupy można dołączyć w dowolnym momencie. Grupa prowadzona jest przez psychologa.

Harmonogram spotkań: 26 stycznia, 16 lutego, 16 marca, 20 kwietnia, 18 maja, 15 czerwca 2023 r. w godzinach 16:00-17:30. Miejsce spotkań: PCPR, ul. Szkolna 2.

Więcej informacji pod numerem telefonu 603-083-020 w godz. 7:30-18:00 od poniedziałku do czwartku, w piątek od 7:30 do 15:00.