Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo specjalistyczne obejmuje w szczególności:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 
Realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

PORADNICTWO RODZINNE 
Obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym terapię rodzinną, małżeńską i par.


Z bezpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej można skorzystać po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie: (91) 317 02 28, (91) 42 47 700 lub osobiście w siedzibie PCPR (Police, ul. Szkolna 2).

Porad udzielają specjaliści, w tym:

·         dwóch psychologów,

·         oraz trzech specjalistów: pracy z rodziną i pracy socjalnej.