Zakres działania

 1. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego,
 2. prowadzenie bezpośrednich interwencji kryzysowych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w przy ul. Szkolnej 2 w Policach,
 3. udzielanie natychmiastowej pomocy w sytuacjach kryzysu,
 1. udzielenie doraźnego noclegu oraz pomoc w znalezieniu czasowego schronienia (noclegownie, schroniska, domy samotnej matki),
 2. konsultacje i poradnictwo psychologiczne na miejscu i w środowisku zamieszkania osób wymagających wsparcia
 3. interwencje w środowisku zamieszkania związane z przekazaniem przez Policję informacji o wypełnieniu „Niebieskiej Karty”,
 4. prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 5. współpraca z instytucjami i służbami działającymi w obszarze pomocy osobom w kryzysie i doświadczającym przemocy,
 6. wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy socjalnej, prawnej
 7. i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach działalności Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem,
 8. poradnictwo dla osób zadłużonych w ramach porozumienia z bankami działającymi na terenie Powiatu Polickiego w postaci porad prawnych i socjalnych,
 9. całodobowe dyżury telefoniczne dla osób w kryzysie.