"Starość nie musi być samotna"

Projekt "Starość nie musi być samotna"Z roku na rok zwiększa się liczba osób starszych wymagających stałej i długotrwałej opieki, a często osoby te pozostają bez opieki lub pod wyłączną opieką rodziny. W związku z tym należy promować dobrą praktykę w postaci usług asystenckich realizowanych wśród osób starszych.

„Pobudka - obudź swój potencjał”

logo projektu "Pobudka - obudź swój potencjał"PROJEKT „Pobudka - obudź swój potencjał”   

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, rodziców dzieci niepełnosprawnych lub osób dorosłych sprawujących opiekę nad osobą zależną, a także do usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieży w wieku 18-25 lat, która przebywa w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

"Szlaban"

Logo projektu SzlabanPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach od sierpnia do grudnia 2011 roku realizowało projekt pod nazwą „Szlaban”, finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Działania przewidziane w projekcie wynikały wprost z założeń oraz zadań zapisanych w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Polickim na lata 2011-2015.

Nasz adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

ul. Szkolna 2
72 – 010 Police

NIP: 851-25-57-218
REGON: 811781372

Całodobowa interwencja kryzysowa

Tel: 603 083 020

Tel: 603 083 020

Znajdź nas na

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.