„Pobudka - obudź swój potencjał”

logo projektu "Pobudka - obudź swój potencjał"PROJEKT „Pobudka - obudź swój potencjał”   

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, rodziców dzieci niepełnosprawnych lub osób dorosłych sprawujących opiekę nad osobą zależną, a także do usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieży w wieku 18-25 lat, która przebywa w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w Partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach (Lider Partnerstwa) oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej w Dobrej, Kołbaskowie i Nowym Warpnie. Projekt prowadzony jest od 2008 r., a w kolejnych latach (2013 i 2014) przewidziane są jego kolejne edycje.

Projekt polega na społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej aktywizacji jego uczestników.  Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób w trudnej sytuacji życiowej. Dla każdego uczestnika tworzona jest indywidualna ścieżka rozwoju, polegająca na wspólnym wypracowaniu metod i przyjęciu działań wpływających na poprawę sytuacji życiowej we wszystkich sferach. Poprzez spotkania ze specjalistami (m.in. psycholog, prawnik, doradca zawodowy), organizowanie czasu wolnego, warsztaty, szkolenia, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, pomoc Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, pomoc Aspiranta Pracy Socjalnej, spotkania grupowe i inne działania wskazane w indywidualnych przypadkach, opracowywany jest plan poprawy sytuacji życiowej i wsparcia w zakresie funkcjonowania społecznego i zawodowego.

Uczestnictwo w Projekcie jest BEZPŁATNE. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rok 2013

Relacja z realizacji projektu - doradztwo, warsztaty grupowe

Realacja z imprezy integracyjnej w Smętowicach - 20.04.2013