Harmonogram wsparć w ramach Projektu "LOKOMOTYWA- cja"

 Harmonogram planowanych wsparć uczestników projektu "LOKOMOTYWA- cja" na miesiąc marzec 2020

1. Indywidualne Pośrednictwa Pracy dla 12  uczestników, od 02.03 2020 godzi. 16.00 do 31.03.2020 godz 17.30, miejsce: PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników

2. Realizacja stażu zawodowego dla 6 uczestników: w punkcie kserograficznym w Książnicy Pomorskiej,  w siedzibie Fundacji Rodzina i Rozwój, Sektor 3 Szczecin, w "Alien Nauka Jazdy" w Szczecinie i w miejscu zamieszkania uczestniczki (praca zdalna), w zakładzie fryzjerskim w Policach, w firmie Multiservice, na Osiedlu Różanym w Warzymicach, w PCPR w Policach. 

 

3. Organizacja kursów zawodowych dla 2 osób: w centrum Edukacji OMNIA w Szczecinie, 02- 06 marca 2020.

 

 Harmonogram planowanych wsparć uczestników projektu "LOKOMOTYWA- cja" na miesiąc luty 2020

1. Indywidualne Pośrednictwa Pracy dla 15  uczestników, od 01.02.2020 godzi. 10.00 do 29.02.2020 godz 11.30, miejsce: PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników

2. Realizacja stażu zawodowego dla 6 uczestników: w punkcie kserograficznym w Książnicy Pomorskiej,  w siedzibie Fundacji Rodzina i Rozwój, Sektor 3 Szczecin, w "Alien Nauka Jazdy" w Szczecinie i w miejscu zamieszkania uczestniczki (praca zdalna), w zakładzie fryzjerskim w Policach, w firmie Multiservice, na Osiedlu Różanym w Warzymicach, w PCPR w Policach. 

3. Usługi Rehabilitacyjne dla 4 osób (zakończenie realizacji zadania do 28.02.2020), w wymiarze średnio 12 wizyt specjalisty na osobę, świadczone w miejscu zamieszkania uczestników, na terenie gminy Police w tym:

- rozpoczęcie: 01.02.2020, godzina 11.40 zakończenie 07.02. 2020 o godzinie 15.30.

4. Usługi wsparcia psychologicznego dla 29 uczestników projektu, od 02.01.2020 do 31.01.2020, w miejscach ich zamieszkania

5. Organizacja kursów zawodowych dla 3 osób: w centrum Edukacji OMNIA w Szczecinie, 11-12 lutego w godz. 08.00- 14.00 (dla jednej uczestniczki); w centrum Edukacji OMNIA w Szczecinie, 2-6 marca w godzinach 15.30- 20.00 (dla jednej uczestniczki) ; w kwiaciarni Arabeska w Policach, 10-14 luty w godz. 09.00- 15.00(dla jednej uczestniczki).

 

Harmonogram planowanych wsparć uczestników projektu "LOKOMOTYWA- cja" na miesiąc styczeń 2020

1. Indywidualna Doradztwo Trenera Pracy dla uczestników, od 22.01.2020 godzi. 16.00,  miejsce: PCPR Police, w miejscach zamieszkania uczestników, w miejscach organizowania stażu (zakończenie realizacji zadania do 30 marca 2020);

2. Szkolenia zawodowe dla 2 uczestników: 07- 08.01.2020, PCPR Police

3. Realizacja stażu zawodowego dla 5 uczestniczek: w punkcie kserograficznym w Książnicy Pomorskiej,  w siedzibie Fundacji Rodzina i Rozwój, Sektor 3 Szczecin, w firmie "Dobre Promo" w Szczecinie- w miejscu zamieszkania uczestniczki (praca zdalna), w "Alien Nauka Jazdy" w Szczecinie i w miejscu zamieszkania uczestniczki (praca zdalna), w zakładzie fryzjerskim w Policach.

4. Usługi Rehabilitacyjne dla 8 osób (zakończenie realizacji zadania do 28.02.2020), w wymiarze średnio 12 wizyt specjalisty na osobę, świadczone w miejscu zamieszkania uczestników, na terenie gminy Kołbaskowo i Dobra w tym:

- rozpoczęcie: 03.01.2020, godzina 17.30 zakończenie 31.01. 2020 o godzinie 12.15.

5. Usługi wsparcia psychologicznego dla 29 uczestników projektu, od 02.01.2020 do 31.01.2020, w miejscach ich zamieszkania

 

Harmonogram planowanych wsparć uczestników projektu "LOKOMOTYWA- cja" na miesiąc grudzień

1. Indywidualna Doradztwo Trenera Pracy dla uczestników;  miejsce: PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników (zakończenie realizacji zadania do 31 grudnia 2019);

2. Szkolenia zawodowe dla 2 uczestników: 05- 09.12.2019, Szczecin

3. Realizacja stażu zawodowego dla 5 uczestniczek

4. Usługi Rehabilitacyjne dla 7 osób (zakończenie realizacji zadania do 28.02.2020), w wymiarze średnio 12 wizyt specjalisty na osobę, świadczone w miejscu zamieszkania uczestników, na terenie gminy Kołbaskowo i Dobra w tym:

- rozpoczęcie: 02.12.2019, zakończenie 29.12. 2019

5. Usługi wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu, w miejscach ich zamieszkania

 

Harmonogram planowanych wsparć uczestników projektu "LOKOMOTYWA- cja" na miesiąc listopad

1. Indywidualna Doradztwo Trenera Pracy dla 13 uczestników; 04.11- 30.11, miejsce: PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników (zakończenie realizacji zadania do 31 grudnia 2019);

2. Realizacja stażu zawodowego dla 5 uczestniczek

3. Usługi Rehabilitacyjne dla 6 osób (zakończenie realizacji zadania do 28.02.2020), w wymiarze średnio 12 wizyt specjalisty na osobę, świadczone w miejscu zamieszkania uczestników, na terenie gminy Kołbaskowo i Dobra w tym:

- rozpoczęcie: 13.11.2019, zakończenie 29.11 2019

4. Usługi wsparcia psychologicznego dla 6 uczestników projektu, 23-30.11.2019 w miejscach ich zamieszkania.

 

Harmonogram planowanych wsparć uczestników projektu "LOKOMOTYWA- cja" na miesiąc październik: 

1. Indywidualna Doradztwo Trenera Pracy dla 13 uczestników - od 1 października 2019 roku godz. 16.15 do 31 października godz.17.00 , miejsce: PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników (zakończenie realizacji zadania do 31 grudnia 2019);

2. Indywidualne  Pośrednictwo Pracy dla 13 uczestników- od 1 października 2019 godzina 17.15 do 31 października godz. 18.00 w PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników (zakończenie realizacji zadania do 16.03.2020);

3. Szkolenia zawodowe uczestników: rodzaje, miejsca i daty szkoleń w przygotowaniu;

4. Realizacja stażu zawodowego dla 2 uczestniczek:  od 01 października 2019 od godziny 10.00 w punkcie kserograficznym Książnicy Pomorskiej Spółdzielni Socjalnej AIW oraz od 14 października  w siedzibie Fundacji Rodzina i Rozwój, Sektor 3 Szczecin

5. Usługi Rehabilitacyjne dla 9 osób (zakończenie realizacji zadania do 28.02.2020), w wymiarze średnio 12 wizyt specjalisty na osobę, świadczone w miejscu zamieszkania uczestników, na terenie gminy Kołbaskowo i Dobra w tym:

- rozpoczęcie: 01.10.2019 godzina 16.00, zakończenie 31.10 godzina 2019

6. Zajęcia Terapii Sensorycznej: 12- 13, 19- 29 i 26-27 października w godzinach 09.00- 15.00 

 

Harmonogram planowanych wsparć uczestników projektu "LOKOMOTYWA- cja" na miesiąc wrzesień: 

1. Usługa Psychologa- diagnoza potrzeb uczestnika:

- dla 4 uczestników w PCPR w Policach na ul. Szkolnej 2, 09.09.2019 w godzinach 11.15- 14.15

2. Usługi Doradcy Zawodowego: diagnoza sytuacji zawodowej uczestnika:

- dla 3 uczestników w PCPR w Policach na ul. Szkolnej 2, 09.09.2019 w godzinach 12.00- 15.00

3. Indywidualna Doradztwo Trenera Pracy dla 32 uczestników - od 19 września 2019 roku, miejsce: PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników (zakończenie realizacji zadania do 31 grudnia 2019)

4. Indywidualne  Pośrednictwo Pracy dla 32 uczestników- od 19 września 2019 w PCPR Police i w miejscach zamieszkania uczestników (zakończenie realizacji zadania do 16.03.2020)

5. Realizacja staży zawodowych dla 2 uczestników: od 09 września od godziny 09.00 w Studio Fryzjerskie "Evolution" w Policach; od 09 września od godziny 08.00 w "FabrykaStron.eu" w Szczecinie

6. Usługi Rehabilitacyjne (zakończenie realizacji zadania do 28.02.2020), w wymiarze średnio 12 wizyt specjalisty na osobę, świadczone w miejscu zamieszkania uczestników, na terenie gminy Kołbaskowo i Dobra w tym:

- usługa diagnozy lekarskiej dla 6 uczestników w ramach usług rehabilitacyjnych w dniach 03.0- 08.09.2019

- usługi rehabilitacyjne dla 4 uczestników- rozpoczęcie: 09.09.2019 godzina 13.30, zakończenie 30.09. godzina 14.30.

Regionalna Akademia Rodziny

Projekt: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”

W ramach Projektu Partnerskiego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn.: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”, realizowanego w latach 2017-2018, rozszerzono dostępność usług społecznych, w szczególności usług specjalistycznych i działań wspierających  rodziny dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Do projektu w 2018 r. przystąpiły 62 osoby, ogółem  w latach 2017-2018 udział wzięły w nim 142 osoby. Wszystkie osoby zostały objęte poradnictwem rodzinnym, a także w miarę potrzeb poradnictwem psychologicznym i prawnym. W ramach projektu w 2018 r. udzielono 204 porady psychologiczne i 52 porady prawne.
W ramach projektu prowadzono też Regionalną Akademię Rodziny, a jej uczestnicy uczestniczyli w warsztatach dla rodziców, babć i dziadków oraz narzeczonych:
1) „Szkoła dla Rodziców – Kompetentni Rodzice”, przeprowadzona w 3 edycjach, w której uczestniczyło razem 26 osób;
2) „Akademia dla Babć i Dziadków- Wczoraj, Dziś, Jutro, Integracja Pokoleń”, w 2 edycjach
    w której uczestniczyło razem 20 osób;
3) „Trening Finansowy – Wybierz Przyszłość”, w którym uczestniczyło 9 osób.
Ponadto 3 rodziny z Powiatu Polickiego, w tym 4 osoby dorosłe i 7 dzieci wzięły udział w  wyjazdowych Turnusach Aktywizujących dla Rodzin.  
Ponadto w 2018 r. kontynuowano grupę wsparcia pn. „Grupa dla osób po stracie”, w której udział wzięły 4 osoby. Grupa miała charakter otwarty, a jej utworzenie było odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów zgłaszających się w sytuacji kryzysu żałoby.
Ogólnie o projekcie.
Projekt Partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16 o nazwie: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” realizowany w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2018 r. Projekt był realizowany poprzez Lidera - Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Partnerów Projektu: samorządy powiatowe: choszczeński, policki, wałecki, łobeski, koszaliński i szczecinecki. Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia  poprzez dostęp  do usług

 • Regionalnej Akademii Rodziny (RAR),
 • Turnusów Aktywizujące dla Rodzin (TAR).

W ramach obydwu form wsparcia Projekt przewidywał konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, program terapii rodzin, poradnictwo prawne, coaching rodzinny, trening ekonomiczny, trening kulinarny, edukację rodziców w zakresie organizacji czasu wolnego, trening zastępowania agresji, mediacje, terapie, itp., usługi wsparcia psychologów, terapeutów, inspirowanie dla powstawania grup wsparcia i samopomocowych.

Projekt "LOKOMOTYWA-cja"

Projekt LOKOMOTYWA-cja – edycja I

Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje w partnerstwie z Gminą Kołbaskowo/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie oraz Gminą Police/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach projekt pt. ,,LOKOMOTYWA –cja”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2017 r. i będzie trwał do 31 marca 2020 r.

Projekt "LOKOMOTYWA-cja" - edycja pierwsza

Projekt LOKOMOTYWA-cja – edycja I

Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje w partnerstwie z Gminą Kołbaskowo/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie oraz Gminą Police/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach projekt pt. ,,LOKOMOTYWA –cja”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2017 r. i będzie trwał do 31 marca 2020 r.

Projekt „profesjONalista”

logo projektu profesjonalista

Projekt „profesjONalista” był realizowany przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS przy udziale partnerów: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt realizowano w okresie od 1 sierpnia 2016 do 31 sierpnia 2017 roku.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących powiat kołobrzeski i policki, poprzez realizację m.in.indywidualnych planów działań, szkoleń zawodowych i staży u przedsiębiorców, w okresie 01.08.2016-31.08.2017r.

PROJEKT OBEJMOWAŁ:

 • SZKOLENIA ZAWODOWE w zawodach: KUCHARZ lub CUKIERNIK oraz uzyskanie kwalifikacji czeladnika;

 • STYPENDIUM SZKOLENIOWE wypłacane każdemu uczestnikowi szkoleń;

 • PŁATNE STAŻE ZAWODOWE w firmach na terenie powiatu polickiego lub Szczecina;

 • INDYWIDULANE podejście, wsparte poradnictwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy;

 • BEZPŁATNY TRANSPORT dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiający udział w SZKOLENIACH oraz w STAŻACH ZAWODOWYCH;

 • WYŻYWIENIE podczas szkoleń;

 • UBEZPIECZENIE NNW;

 • bezpłatne badania lekarskie i epidemiologiczne niezbędne do pracy przy żywności;

 • pakiet MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH,

 • POMOC w zatrudnieniu w zawodach KUCHARZ/ CUKIERNIK.

logotypy wskazujące na finasowanie projektu z funduszy europejskich

Nasz adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

ul. Szkolna 2
72 – 010 Police

NIP: 851-25-57-218
REGON: 811781372

Całodobowa interwencja kryzysowa

Tel: 603 083 020

Tel: 603 083 020

Znajdź nas na

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.