"Starość nie musi być samotna"

Projekt "Starość nie musi być samotna"Z roku na rok zwiększa się liczba osób starszych wymagających stałej i długotrwałej opieki, a często osoby te pozostają bez opieki lub pod wyłączną opieką rodziny. W związku z tym należy promować dobrą praktykę w postaci usług asystenckich realizowanych wśród osób starszych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach od marca 2010 roku realizuje projekt „Starość nie musi być samotna” dzięki finansowaniu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wsparciem w postaci usług asystenckich zostało objętych 20 osób starszych z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Powiatu Polickiego, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Cel projektu:
- podniesienie jakości życia codziennego osób starszych z niepełnosprawnością poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

W tym celu zostały zatrudnione 4 osoby długotrwale bezrobotne, dla których praca w charakterze asystenta będzie szansą na okresowe zatrudnienie i zdobycie doświadczenia.

Od 17 maja do 06 czerwca asystenci odbywali:
- szkolenie praktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach;
- przeszkolenie z zakresu bhp;
- 20 godzinne szkolenie obejmujące pierwszą pomoc i zagadnienia związane z problematyką poszczególnych grup niepełnosprawności oraz zagadnienia związane z pielęgnacją osób starszych z różnymi deficytami.

Asystent ma za zadanie umożliwić osobie starszej z niepełnosprawnością aktywny udział w życiu społecznym, wspierać ją w realizacji dążeń, pełnić rolę przewodnika i współpartnera. Pomoże osobie starszej z niepełnosprawnością w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego: ubieraniu, rozbieraniu, toalecie czy też przesiadaniu się z łóżka na wózek. Ponadto asystent pomoże wyjść z domu, na spacerze, do sklepu czy urzędu.

Nasi asystenci ruszyli w teren do swoich podopiecznych 7 czerwca 2010 roku i będą pomagać osobom starszym z niepełnosprawnością do końca listopada 2010 roku.

Realizacja usług asystenckich pozwala na skuteczną pomoc osobom starszym z różnymi dysfunkcjami, zapobieganie wykluczeniu oraz marginalizacji społecznej i ekonomicznej tych osób oraz ich rodzin.

„Niniejszy dokument został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyrażone w nim opinie w żaden sposób nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej”