Harmonogram projektu "Dorosłość, Samodzielność, Rodzina" - II kwartał 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania z 3-miesięcznym harmonogramem udzielania wsparcia dla uczestników projektu RPZP.07.06.00-32-K10/18

pdf IIkwartał 2020 (002) (177 KB)