Harmonogram projektu „Dorosłość, samodzielność, rodzina” - III kwartał 2022 r.