Powiatowa Interaktywna Platforma Informacyjna dla mieszkańców powiatu

Utworzona została Powiatowa Interaktywna Platforma Informacyjna (PIPI) dla mieszkańców powiatu, która będzie moderowana i prowadzona przez personel zatrudniony w ramach ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”,  Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 „Rodzina Razem się Trzyma”.
Na stronie będzie można uzyskać porady psychologiczne, prawne, rodzinne oraz wyszukać informacje z zakresu interwencji kryzysowej oraz pomocy dla osób z niepełnosprawnością.

Poniżej zamieszczamy odnośnik do strony:
https://www.portal.pcpr.police.pl/