Zmiana terminu spotkania Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy

Nowy termin spotkania 24 czerwca 2021 r. godz. 16:00