Ważne zmiany w Regulaminie usług transportowych door-to-door

W „Regulaminie usług transportowych door-to-door dla mieszkańców Powiatu Polickiego wymagających wsparcia w zakresie mobilności” zostały wprowadzone ważne zamiany w zakresie organizowania i funkcjonowania nieregularnych przewozów.

Poniżej zamieszczono pełną treść obowiązującego Regulaminu. Zapraszamy do zapoznania się z nią:

 Regulamin usług transportowych door-to-door

 Wniosek ws. transportu door-to-door