Dyżury pracowników PCPR w Przecławiu 2019- 2020

Informujemy, że pracownicy naszego Działu Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzą dyżury w Przecławiu, w siedzibie Szkoły Podstawowej pod adresem Przecław 27.

Dyżury odbywają się raz w miesiącu. 

Harmonogram dyżurów: 

09.10.2019 w godzinach 08.00- 12.00

06.11.2019 w godzinach 08.00- 12.00

04.12.2019 w godzinach 08.00- 12.00

08.01.2020 w godzinach 08.00- 12.00

05.02.2020 w godzinach 08.00- 12.00

04.03.2020 w godzinach 08.00- 12.00

01.04.2020 w godzinach 08.00- 12.00

06.05.2020 w godzinach 08.00- 12.00

03.06.2020 w godzinach 08.00- 12.00

01.07.2020 w godzinach 08.00- 12.00

05.08.2020 w godzinach 08.00- 12.00

Podczas dyżurów można złożyć wnioski oraz uzyskać informacje na temat:

projektów i programów dla osób z niepełnosprawnością

zasad i form dofinansowań przyznawanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ulg i uprawnień przysługujących osobom z niepełnosprawnością. 

 

Serdecznie Zapraszamy!