Dyrektor PCPR uhonorowana Odznaką Primus in Agendo

Z radością informujemy, że 21 listopada 2019, w Dniu Pracownika Socjalnego, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, pani Beata Karlińska, za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz polityki społecznej i rodziny  została uhonorowana Odznaką Primus in Agendo – pierwszy w działaniu oraz listem gratulacyjnym i nagrodą od wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca.

Relacja z wydarzenia znajduje się w linku do noty prasowej . Informacje znajdują się również na stronie Urzędu Marszałkowskiego