Moduł II

Zadanie – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym