Zadanie - obszar D

Zadanie – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej