Pobudka - relacja z realizacji projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuuje organizację zajęć aktywizujących w Projekcie „Pobudka – obudź swój potencjał”. Wraz z rozpoczęciem okresu wakacyjnego zakończyły się indywidualne spotkania uczestników z doradcą zawodowym, który udzielał specjalistycznych konsultacji w zakresie podniesienia i zdobycia kwalifikacji zawodowych, udzielał informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego, a także wskazywał w jaki sposób ukierunkować swoje działania by jak najlepiej odnaleźć się na rynku pracy.

W lipcu prowadzone są warsztaty grupowe z doradcą zawodowym stanowiące uzupełnienie wiedzy zdobytej przez uczestników na spotkaniach indywidualnych. Warsztaty pomagają uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności związane z funkcjonowaniem na rynku pracy (tworzenie dokumentów wymaganych przez pracodawców, umiejętne odpowiadanie na ogłoszenia w prasie i Internecie, efektywne prezentowanie swojej kandydatury na dane stanowisko, alternatywne sposoby poszukiwania pracy).


Na bieżąco odbywają się również cykliczne spotkania uczestników z pracownikami  projektu oraz warsztaty rękodzieła. Spotkania sprzyjają integracji społecznej oraz wzajemnemu wsparciu. W ostatnim tygodniu czerwca odbył się również kilkudniowy wyjazd dla uczestników projektu w ramach udzielanego im grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego. Uczestnicy intensywnie brali udział w warsztatach, mających przywrócić im równowagę w podejmowanych działaniach, pozytywnie wpłynąć na motywację i postrzeganie własnej osoby.
W zakresie podstawowych usług udzielanych przez Centrum w ramach projektu znajdują się również  usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz Aspiranta Pracy Socjalnej. Wszyscy uczestnicy projektu, w tym osoby niepełnosprawne oraz rodzice wychowujący niepełnosprawne dziecko mają możliwość skorzystania ze wsparcia tych osób.