Harmonogram udzielania wsparcia dla uczestników projektu „Własna przestrzeń=samodzielność” 01.2022-31.12.2022 r.