Ładowanie...

RODO

Toggle Tytuł
default Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych ( odt )
dokument Przetwarzanie danych podopiecznych z pieczy zastępczej (dzieci) - klauzula informacyjna ( doc )
dokument Przetwarzanie danych rodziców, opiekunów prawnych, członków rodzin i osób zaprzyjaźnionych ( doc )
dokument Klauzula informacyjna dot wolontariuszy i osób wspierających ( doc )
dokument Klauzula informacyjna dot kandydatów do pracy ( doc )
dokument Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób korzystających z ZFŚS ( doc )
dokument Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych ( doc )
dokument Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób przystępujących do zamówień publicznych ( doc )
dokument Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych dostawców towarów i usług ( doc )
dokument Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych praktykantów i stażystów ( doc )
dokument Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych Członków Stowarzyszenia ( doc )
dokument Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych Darczyńców ( doc )
dokument Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób wykonujących prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne ( doc )
dokument Klauzula dot osób biorących udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej ( doc )
dokument Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających fanpage Facebook ( docx )