Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach informuje, że Powiat Policki  przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty  osoby  niepełnosprawnej”  edycja  2019-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest pełnoletnim osobom z niepełnosprawnością posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:

  • wykonywaniu codziennych czynności,
  • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
  • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

Osoby pełnoletnie posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz ankiety (stanowiącej załącznik do ogłoszenia) i dostarczenia jej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2, pok. nr 13 do dnia 19 lutego 2020 r.

Karta zgłoszenia i załącznik jest do pobrania w plikach do pobrania

 O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

Przewidywana liczba uczestników programu: 20 osób.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.