Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością- oferta pracy

PCPR w Policach poszukuje od 4 do 5 osób chętnych pracować w charakterze Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w Programie  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.

Z uwagi na charakter Programu, rekrutacja na te stanowiska prowadzona jest w formie Ogłoszenia o Zamówieniu na Usługi Społeczne- prosimy chętnych zapoznać się z poniższymi informacjami. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy zwracać się z nimi pod numerem telefonu 603 083 858. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) ogłasza przetarg na usługi społeczne w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z wymaganymi załącznikami.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Treść ogłoszenia znajdziecie Państwo w plikach do pobrania

UWAGA! Prosimy zapoznać się z trzema dokumentami: Ogłoszeniem, Załącznikiem i Treścią Programu