II Policka Konferencja „Neuronietypowi – Każdy mózg jest wyjątkowy”

II Policka Konferencja pod hasłem „Neuronietypowi – Każdy mózg jest wyjątkowy” odbędzie się stacjonarnie 5 kwietnia 2024 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. W kolejnych tygodniach będą się również odbywały nieodpłatnie warsztaty dla rodziców i specjalistów. Konferencja "na żywo" będzie transmitowana bezpośrednio z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.
Udział w tym wydarzeniu na Facebooku jest bezpłatny.
 
Wydarzenie to kierowane jest do tych wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób związane są z udzielaniem pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży a także osobom dorosłym w spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi. W szczególności rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, dietetyków, fizjoterapeutów i lekarzy.
 
Wybór tegorocznej tematyki jest związany ze zwiększającą się cały czas liczbą neuronietypowych dzieci i młodzieży w naszym powiecie, które otrzymały diagnozę spektrum autyzmu, ADHD bądź inną. Pragniemy wyjść naprzeciw potrzebom ich rodzin, ale również przebić się do szerszej świadomości społecznej. Zagadnienie zaburzeń neurorozwojowych zarówno u dzieci jak i osób dorosłych jest dla większości społeczeństwa obce i mało znane. Wobec czego osoby neuronietypowe wciąż spotykają się z niezrozumieniem, stygmatyzacją bądź krzywdzącymi zachowaniami. Naszą misją jest popularyzacja problematyki i zagadnienia wśród ludzi.
 
Takie wydarzenie odbywa się w Policach po raz drugi. W zeszłym roku zrodziła się inicjatywa lokalnego środowiska rodziców i ogólnopolskiej Fundacji Gganbu ("Przyjaciel"). Pod patronatem Starosty Polickiego odbyła się Konferencja „Autyzm – od trafnej diagnozy po kompleksowe wsparcie”. Była ona dużym sukcesem i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem osób uczestniczących stacjonarnie i online. Popularyzacja profesjonalnej, praktycznej wiedzy na temat diagnozy i terapii spektrum autyzmu stała się pomocna zarówno dla rodziców, specjalistów, jak innych zajmujących się dziećmi ze spektrum autyzmu.
 
Serdecznie zapraszamy!