Projekt Przystanek Police: warsztaty kulinarne „MasterChef” i spotkanie integracyjne

W sobotę, 18 marca w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbyły się warsztaty kulinarne „MasterChef”, w których wzięli udział uczestnicy Projektu „Przystanek Police”.
 
Podczas warsztatów uczestnicy projektu gotowali dania ukraińskiej kuchni. Wszystkie dania przygotowane podczas warsztatów oceniane były przez uczestników Spotkania Integracyjnego, w którym udział wzięli: Henryk Kołodziej – Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie, Joanna Napiwodzka – Wicestarosta Policki, Beata Chmielewska – Członek Zarządu Powiatu w Policach, Beata Karlińska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Policach oraz wszyscy zaangażowani w projekcie pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Policach i uczestnicy projektu „Przystanek Police”. Po degustacji wszyscy uczestnicy Spotkania Integracyjnego poza uczestnikami warsztatów zagłosowali na jedną z czterech gotujących drużyn. Wszyscy uczestnicy warsztatów kulinarnych dostali nagrody – talony na wyposażenie kuchni.

***

Projekt "Przystanek Police" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie Społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.