Są wolne miejsca w Dziennym Domu Senior+ w Policach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach informuje, że są wolne miejsca w Dziennym Domu Senior+ w Policach. Deklarację uczestnictwa może złożyć nieaktywny zawodowo mieszkaniec Powiatu Polickiego w wieku powyżej 60. roku życia.

Dzienny Dom Senior+ zapewnia ofertę w postaci zajęć o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, ruchowym, które są dostosowane do potrzeb i możliwości Seniorów.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach lub w siedzibie placówki.

Działalność Domu Senior+ jest współfinansowana ze środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 oraz rzez gminy z terenu Powiatu Polickiego - w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Polickiemu przez te jednostki.