Rekrutacja

Zapraszamy do składania ofert w ramach rekrutacji na stanowisko pracy :

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Młodszy opiekun

Ogłoszenie o rekrutacji

Kwestionariusz osobowy