ZMIANA TERMINU SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA

SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY
W RODZINIE ORAZ ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE ZAPLANOWANE NA 18 MARCA 2021 ZOSTAJE PRZEŁOŻONE NA 25 MARCA 2021 NA GODZINĘ 16:00.