Projekt „profesjONalista”

logo projektu profesjonalista

Projekt „profesjONalista” był realizowany przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS przy udziale partnerów: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt realizowano w okresie od 1 sierpnia 2016 do 31 sierpnia 2017 roku.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 40 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących powiat kołobrzeski i policki, poprzez realizację m.in.indywidualnych planów działań, szkoleń zawodowych i staży u przedsiębiorców, w okresie 01.08.2016-31.08.2017r.

PROJEKT OBEJMOWAŁ:

  • SZKOLENIA ZAWODOWE w zawodach: KUCHARZ lub CUKIERNIK oraz uzyskanie kwalifikacji czeladnika;

  • STYPENDIUM SZKOLENIOWE wypłacane każdemu uczestnikowi szkoleń;

  • PŁATNE STAŻE ZAWODOWE w firmach na terenie powiatu polickiego lub Szczecina;

  • INDYWIDULANE podejście, wsparte poradnictwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy;

  • BEZPŁATNY TRANSPORT dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiający udział w SZKOLENIACH oraz w STAŻACH ZAWODOWYCH;

  • WYŻYWIENIE podczas szkoleń;

  • UBEZPIECZENIE NNW;

  • bezpłatne badania lekarskie i epidemiologiczne niezbędne do pracy przy żywności;

  • pakiet MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH,

  • POMOC w zatrudnieniu w zawodach KUCHARZ/ CUKIERNIK.

logotypy wskazujące na finasowanie projektu z funduszy europejskich