O projekcie GPS

logo projektu "GPS dla Rodziny" „GPS dla rodziny” – to projekt innowacyjny testujący, realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Realizacja projektu, którego przewodnim motywem jest poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia, przewidziana jest na okres: 01.03.2012 – 31.12.2014, na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Projekt „GPS dla rodziny” realizowany jest w partnerstwie niżej wymienionych instytucji:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – Lider Partnerstwa;
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Policach – Członek Partnerstwa;
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej – Członek Partnerstwa;
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie – Członek Partnerstwa;
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie – Członek Partnerstwa;
 6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach – Członek Partnerstwa.

 

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:
grupa A.

 • Pracownicy OPS, PCPR oraz PUP zajmujący się problematyką wykluczenia społeczno-zawodowego;

grupa B.

 • Kobiety, po urodzeniu dziecka, w trakcie urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego;
 • Kobiety, w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, które nie podjęły zatrudnienia po jego urodzeniu.

 

Głównym produktem realizacji projektu będzie Narzędzie Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Kobiet [NASZK]. Składać się ono będzie z dwóch instrumentów:

 • Instrument Profilaktyczny [InP] – w odniesieniu do Odbiorców gr A;
 • Instrument Interwencyjny [InI] – w odniesieniu do Odbiorców gr. B;

 

W kontekście zarówno grup docelowych, jak i ww. narzędzia, ustalono następujące cele projektu:

Cel główny:
Zwiększenie skuteczności działań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej kobiet – matek znajdujących się w szczególnie niekorzystnym położeniu na rynku pracy.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie kompetencji pracowników i kierowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie zastosowania innowacyjnego instrumentu NASZK;
 2. Przeprowadzenie reintegracji społeczno-zawodowej mieszkanek powiatu polickiego – matek znajdujących się w szczególnie niekorzystnym położeniu na rynku pracy, poprzez zastosowanie wypracowanego i innowacyjnego NASZK;
 3. Upowszechnienie wypracowanego narzędzia aktywizacji kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka w instytucjach rynku pracy i pomocy społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 4. Umożliwienie wdrożenia do nurtu polityki produktu finalnego – NASZK – w instytucjach rynku pracy i pomocy społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego.

 

KONTAKT:
Biuro projektu:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w POLICACH
ul. Tanowska 8, 72 – 010 Police
Sekretariat: (91) 42 40 700     
fax (91) 42 40 699
tel. kom. 605 313 080
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gpsdlarodziny.pl