Harmonogram wsparcia w ramach projektu „Dorosłość, samodzielność, rodzina” (X-XI.2022)