Uchodźcy z Ukrainy pojechali do ZOO w Ueckermünde

Uchodźcy z Ukrainy odwiedzili ZOO w niemieckim Ueckermünde. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Przystanek Police”.

Uczestnicy projektu dobrze się bawili, robili zdjęcia, karmili zwierzęta i byli bardzo zadowoleni. Pogoda dopisała!

Wyjazd odbył się w ramach Projektu „Przystanek Police” realizowanym od 15 maja 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., w ramach Osi Priorytetowej VII. Włączenie społeczne Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.