Wyjazd rodzin zastępczych do Łukęcina

Rodziny zastępcze uczestniczyły w warsztacie wyjazdowym rozwijającym kompetencje społeczne i doskonalącym umiejętności w Łukęcinie, który został zorganizowany w ramach projektu "Rodzina Razem Się Trzyma".

Uczestnicy projektu „Rodzina Razem się Trzyma” – rodziny zastępcze – uczestniczyły w warsztacie wyjazdowym rozwijającym kompetencje i doskonalącym umiejętności osób sprawujących pieczę zastępczą. Rodziny zastępcze wraz z dziećmi uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, integracyjnych oraz rekreacyjnych.

Warsztat wyjazdowy odbył się w Łukęcinie w dniach od 23 do 27 sierpnia 2022 r.

Zajęcia były zrealizowane w ramach Projektu „Rodzina razem się Trzyma” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Nr Projektu RPZP.07.06.00-32-K023/20.