Aktualizacja harmonogramu projektu „Dorosłość, samodzielność, rodzina” - II kwartał 2022 r.