Projekt Rodzina Razem się Trzyma - zajęcia kulinarne z elementami zarządzania budżetem domowym

W dniach 4-5.02.2022 r. zostały zorganizowane zajęcia grupowe rozwijające kompetencje społeczne Uczestników Projektu w zakresie zajęć kulinarnych z elementami zarządzania budżetem domowym. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w pracowni gastronomicznej.

Uczestnicy w pierwszej kolejności wzięli udział części teoretycznej zajęć, gdzie poznali tajniki m.in. w zakresie gospodarności i korzystnego planowania budżetu domowego, a następnie przystąpili do części praktycznej (pewnie tej przyjemniejszej), gdzie wspólnie, wraz z obecnymi dziećmi, przygotowywali posiłek. Wszystkie te czynności odbywały się pod czujnym okiem Pani Magdaleny prowadzącej zajęcia. Kiedy rodzice przyswajali tajniki gotowania młodsze dzieci miały zapewnioną opiekę przez animatora.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć.

Zajęcia są zrealizowane w ramach Projektu „Rodzina razem się Trzyma” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Nr Projektu RPZP.07.06.00-32-K023/20.