Harmonogram zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczne listopad-grudzień 2021 r. Projekt Rodzina Razem się Trzyma