Harmonogram projektu „Dorosłość, samodzielność, rodzina” - I kwartał 2021 r.

Szczegółowy, 3 -miesięczny harmonogram udzielania wsparcia dla uczestników projektu

RPZP.07.06.00-32-K10/18

„Dorosłość, samodzielność, rodzina”

 

  document harmonogram (305 KB)