Harmonogram projektu "Dorosłość, Samodzielność, Rodzina" - III kwartał 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania z 3-miesięcznym harmonogramem udzielania wsparcia dla uczestników projektu RPZP.07.06.00-32-K10/18 na III kwartał 2020r.

pdf Harmonogram projektu "Dorosłość, Samodzielność, Rodzina" (175 KB)