PITON - Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych

Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.8 Wsparcie dla uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Projekt rozliczany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
Okres realizacji projektu od: 2021-02-01 do: 2023-01-31
Okres trwałości projektu: 32 miesiące po jego zakończeniu

W związku realizacją Projektu Starostwo Powiatowe w Policach pozyskało środki finansowe - wartość projektu 639 375,93 , w tym wkład Funduszy Europejskich 538 866,03 , co stanowi 84,28%.

Fundusze te zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Samochód będzie wyposażony w schodołaz i wózek inwalidzki, dzięki czemu transport osób zamieszkujących wyższe kondygnacje budynków wielorodzinnych nie będzie stanowić problemu. W ramach realizacji programu, beneficjenci wsparcia będą mieli zapewniony przewóz door-to-door na terenie Powiatu Polickiego oraz Miasta Szczecin.

Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia aktywizacji społeczno-zawodowej w zakresie odbudowy i podtrzymania umiejętności w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door.
Głównym elementem projektu są usługi transportowe wsparte usługami asystenckimi skierowane do osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności zamieszkałymi na terenie powiatu polickiego.

Usługi transportowe wsparte usługami asystenckimi, zwane usługami door to door, realizowane w ramach projektu skierowane są do osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, czyli takie, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. poruszające się na wózkach, przy pomocy balkonika, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące). Będą to zarówno osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia, ale mające widoczne trudności w przemieszczaniu się i korzystające ze wózków inwalidzkich, kul lub balkoników, które są osobami pełnoletnimi. Usługi transportowe są realizowane pojazdem przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Osoba z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności może skorzystać z usługi transportowej razem z osobą towarzysząca. Usługi realizowane w ramach projektu są dostępne 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00- 22.00, a w wyjątkowych przypadkach (np. dojazd do /z pociągu, przyjazd z teatru) w godzinach nocnych. Usługi będą mogły być realizowane regularnie (np. codzienny dojazd z/do pracy) oraz jednorazowo (np. dojazd do urzędu). Przejazdy będą realizowane na terenie powiatu polickiego i Miasta Szczecina oraz na terenie całej polski (np. dojazdy do/z sanatoriów i turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych).

Zamawianie przejazdu:

Druki do pobrania:

 Regulamin

 Wniosek do projektu


PITON - Поліцький індивідуальний транспорт для людей з інвалідністю

Поліцький повят/Повятовий Центр Допомоги Родині в Поліцах реалізує проект під назвою "Послуги індивідуального перевезення door-to-door, а також поліпшення архітектури багатоквартирних житлових будинків", в рамках програми Знання Освіта Розвиток 2014-2020, що фінансується з коштів Європейського соціального фонду, в рамках програми Знання Освіта Розвиток (PO WER) 2014-2020, Захід 2.8 Підтримка уповноважених органів місцевого самоврядування (JST).

Проект фінансується Державним Фондом Реабілітації людей з інвалідністю у Варшаві.

Період реалізації проекту з: 2021-02-01 до: 2023-01-31.

У зв'язку з реалізацією проекту Повятове Староство в Поліцах знайшло кошти - вартість проекту 659 472,00 зл., в тому числі внесок Європейських Фондів 555 803,00 зл., що становить 84,28%.

Ці кошти будуть спрямовані в першу чергу на покупку автомобіля, адаптованого до потреб людей в інвалідних візках. Автомобіль буде оснащений сходами та інвалідним візком, тому транспортування людей не буде проблемою. В рамках реалізації програми, учасники будуть забезпечені перевезенням door-to-door до дверей на території Поліцького округу та міста Щецин.

Основною метою проекту є підвищення рівня соціальної та професійної активізації, підтримка навичок у повсякденному житті місцевої громади та виконання соціальних ролей на робочому місці, помешканні людей з потребами перевезення (транспортування), шляхом надання індивідуальної транспортної послуги «від дверей до дверей». Основним елементом проекту є транспортні послуги, разом з асистентськими послугами, орієнтованими на людей з потребами транспортування, які проживають на території Поліцького округу.

Транспортні послуги, разом з асистентськими послугами, звані послугою door-to-door, що реалізуються в рамках проекту, орієнтовані на людей з необхідністю траснспортування, тобто такі, які мають труднощі в самостійному переміщенні, наприклад, що пересуваються на інвалідних візках, за допомогою ходунків, що пересуваються на милицях, сліпі або які слабо бачать. Це будуть також особи, які мають довідку про ступінь інвалідності, так і особи, які не мають такої довідки, але мають очевидні труднощі в русі і використовують інвалідні коляски, милиці або ходунки, які є повнолітніми. Транспортні послуги здійснюються транспортним засобом, пристосованим для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі тих, що пересуваються на інвалідних візках.

Людина з потребами в транспортуванні може скористатися транспортною послугою разом з супроводжуючим. Послуги, що надаються в рамках проекту, доступні 7 днів на тиждень з 6.00 до 22.00, а у виняткових випадках (наприклад, поїздка в/з поїзда, прибуття з театру) в нічний час. Послуги можуть здійснюватися регулярно (наприклад, щоденний проїзд з/на роботу) і один раз (наприклад, проїзд до адмін. будинку). Поїздки здійснюватимуться на території Поліцького повяту та міста Щецина, а також на всій території Польщі (наприклад, поїздки в/з санаторіїв та реабілітаційно-оздоровчих турів).

Замовлення проїзду:

  • за телефоном 607 033 840 або 91 42 40 700 (з 7:30 до 15:00);
  • по електронній пошті: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • через форму замовлення послуги;
  • можливість замовити послугу особисто в будинку Повятового Центру Допомоги Родині в Поліцах (Поліце Police, вул.Шкільна 2 Szkolna 2).