Warsztaty Terapii Zajęciowej

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W POLICACH

Warsztat Terapii Zajęciowej w Policach jest placówką wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Podmiot prowadzący warsztat przyjmuje i zatwierdza, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, zgłoszenie osób do uczestnictwa w warsztacie. Kandydaci do uczestnictwa w warsztacie muszą mieć wskazanie do terapii zajęciowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, która zapewnia warunki niezbędne do pełnej realizacji indywidualnego programu, przygotowanego dla każdego uczestnika.

 

Jednostką prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej w Policach jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Policach.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach nadzoruje działalności warsztatu.
Więcej informacji o Warsztacie Terapii Zajęciowej znajduje się na stronie www.psoni.police.pl