Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych realizuje usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON). O korzystanie z takiej formy pomocy mogą ubiegać się osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.


Przez usługi asystenckie rozumie się świadczenie osobistej pomocy przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności, których nie jest ona w stanie wykonać samodzielnie. Głównym celem tych usług jest umożliwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osobom o największym stopniu niepełnosprawności w życiu społecznym i zawodowym.
Asystent pełniąc swoje obowiązki powinien umożliwić funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej sprawując lub pomagając wykonać takie czynności, jakie ta osoba wykonywałaby będąc osobą sprawną zastępując mu jej dysfunkcje.


Zakres usług AOON obejmuje pomoc:

  1. w  transporcie środkami komunikacji: w dotarciu z miejsca zamieszkania do szkoły, pracy, placówek zdrowia, instytucji publicznych i kulturalnych, na zajęcia rehabilitacyjne, w powrocie ze szkoły, pracy, placówek zdrowia, instytucji publicznych i kulturalnych, zajęć rehabilitacyjnych do miejsca zamieszkania,
  2. w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, np. ubieraniu, rozbieraniu, przesiadaniu się z łóżka na wózek inwalidzki, toalecie, czynnościach fizjologicznych, spożywaniu posiłków,
  3. w razie potrzeby podczas snu podopiecznych przy zmianie pozycji,
  4. podczas spaceru, w wyjściu do sklepu, banku, urzędu,
  5. w utrzymaniu kontaktów społecznych oraz komunikowaniu się z otoczeniem,
  6. innych potrzebach, które zgłosi osoba niepełnosprawna.


Zakres usług oraz wymiar czasu uzależniony jest od stopnia niepełnosprawności osoby oraz rodzaju jej aktywności. Pomoc taka w pierwszej kolejności świadczona jest osobą zamieszkującym samotnie, nie mającym opiekunów. Usługi świadczone są nieodpłatnie na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach a osobą niepełnosprawną.

 

DRUKI WNIOSKÓW znajdują się w zakładce Pliki do pobrania w górnym menu.